Zablokovanie SumUp Card

  1. Otvorte svoj SumUp profil a v menu na ľavej strane obrazovky kliknite na možnosť „Firemný účet“.

  2. Kliknite na možnosť „Karta“ a aktivujte ovládací prvok „Zmraziť kartu“.

  3. Svoju voľbu potvrďte kliknutím na možnosť „Zmraziť kartu“.

V prípade potreby môžete kedykoľvek zmeniť svoj PIN kód.

Stratili ste svoju kartu?

Ak ste svoju SumUp Card stratili alebo poškodili, môžete ju zrušiť a vymeniť.

Odblokovanie SumUp Card

  1. Otvorte svoj SumUp profil a v menu na ľavej strane obrazovky kliknite na možnosť „Firemný účet“.

  2. Kliknite na možnosť „Karta“ a deaktivujte ovládací prvok „Zmraziť kartu“.