Vieme, ako veľmi je pre našich obchodníkov dôležité to, aby mohli bez akéhokoľvek prerušenia prijímať platby od svojich zákazníkov. Z tohto dôvodu sme prijali všetky potrebné opatrenia, ktoré vám umožnia poskytovať svoje služby i naďalej a naplno sa venovať tomu, čo máte radi: svojmu podnikaniu.

Ako obchodník pôsobím v Európe a sídlim mimo Spojeného kráľovstva. Čo mám očakávať v momente, keď dôjde k Brexitu?

V podstate len ďalší štandardný pracovný deň. Naše tímy spravili všetko pre to, aby ste mohli SumUp bez prerušenia využívať aj po Brexite, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom prebehne.

Sme technologická firma, ktorá poskytuje finančné služby vo viac ako 30 krajinách po celom svete. Licencie, na základe ktorých fungujeme, pravidelne obnovujeme, a to v celom rade rôznych regiónov i oblastí. Vďaka tomu máme k dispozícii množstvo možností a dokážeme zaistiť to, aby sa nami poskytované služby nijako nezmenili.

Všetkých našich zákazníkov budeme samozrejme o aktuálnom vývoji situácie včas a transparentne informovať.

Ako obchodník pôsobím v Spojenom kráľovstve. Čo mám očakávať v momente, keď dôjde k Brexitu?

V podstate len ďalší štandardný pracovný deň, počas ktorého sa budete môcť venovať svojmu podnikaniu. V rámci Európskej únie totiž aktuálne pôsobíme na základe írskej licencie, ktorá bude pre slovenských obchodníkov platiť aj po Brexite.

Čo sa týka britských obchodníkov, tí budú môcť naše služby využívať bez prerušenia aj naďalej. Spojené kráľovstvo je totiž jedným z najväčších a najhodnotnejších trhov, na ktorých spoločnosť SumUp pôsobí. Náš britský tím dokonca plánujeme rozšíriť, aby viac ako 100 000 britských obchodníkov, s ktorými spolupracujeme, malo k dispozícii ešte lepšie služby.