Pripojenie k WiFi sieti

  1. Kliknite na alebo potiahnite šípku, ktorá sa nachádza v hornej časti obrazovky. Následne zvoľte možnosť „Pripojenia“.

  2. Aktivujte WiFi („Zapnuté“) a počkajte, kým terminál Solo vyhľadá dostupné WiFi siete.

  3. Zvoľte sieť, ku ktorej sa má pripojiť a zadajte príslušné heslo.

  4. Kliknite na možnosť „Hotovo“. Solo sa následne pripojí k vybranej WiFi sieti.

Pripojenie k mobilnej sieti

Vďaka integrovanej SIM karte s neobmedzeným množstvom mobilných dát môžete prijímať platby aj v prípade, že nie ste v dosahu žiadnej WiFi siete.

Problémy so SIM kartou

Ak sa terminál nemôže pripojiť k mobilnej sieti alebo je spojenie príliš slabé, skúste nasledovné riešenia:

  • Reštartujte WiFi. Otvorte sekciu „Pripojenia“, deaktivujte a následne opät aktivujte možnosť WiFi pripojenia.

  • Reštartujte zariadenie. Držte vypínač až dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí možnosť „Vypnúť“. Na túto možnosť následne kliknite. Po vypnutí terminálu počkajte niekoľko sekúnd a zariadenie opäť zapnite.

  • Presuňte sa na iné miesto – ideálne do otvoreného priestoru alebo na miesto v blízkosti okna.