Používanie položiek

Ak chcete používať položky v rámci aplikácie, aktivujte ich nasledovným spôsobom:

 1. Otvorte aplikáciu a v hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu profilu.

 2. V menu aktivujte možnosť „Zobraziť položky v košíku“.

Hotovo! Odteraz môžete svoje položky spravovať v sekcii „Košík“.

Poznámka:

Added items will sync across the SumUp App and profile and will also be available on both the Items and Invoices too.

Správa položiek a kategórií

Položky môžete spravovať podľa potreby. Pridávajte nové a odstraňujte neaktuálne položky, upravujte existujúce položky alebo vytvárajte rôzne varianty. Jednotlivé položky môžete v prípade potreby zoskupiť aj do rôznych kategórií.

 1. Otvorte sekciu „Košík“ a kliknite na symbol úpravy, ktorý sa nachádza v hornom rohu obrazovky.

 2. Zobrazí sa modré plus. Kliknite naň a vyberte možnosť „Kategória“.

 3. Zadajte názov kategórie a kliknite na možnosť „Hotovo“.

  Poznámka: kategórie sú v sekcii Položky radené podľa abecedy.

Štandardne máte k dispozícii niekoľko sadzieb DPH (podľa krajiny, v ktorej podnikáte), a to vrátane nulovej. Tieto sadzby môžete v prípade potreby upraviť nasledovným spôsobom:

 1. Ak ste aktivovali možnosť „Zobraziť položky v košíku“, kliknite na ikonu profilu v pravom hornom rohu obrazovky.

 2. Vyberte možnosť „DPH“.

 3. Vyberte daňovú sadzbu, ktorú chcete upraviť a upravte jej výšku a/alebo názov.

 4. Po dokončení úprav kliknite na modrý symbol potvrdenia, ktorý sa nachádza v hornom rohu obrazovky.

Ak chcete pridať novú sadzbu, kliknite na plus nachádzajúce sa pod aktuálnymi sadzbami. Ak chcete jednu zo sadzieb odstrániť, vyberte ju a následne kliknite na „X“ nachádzajúce sa vedľa nej.

 1. Otvorte sekciu „Košík“ a kliknite na symbol úpravy, ktorý sa nachádza v hornom rohu obrazovky.

 2. Zobrazí sa modré plus. Kliknite naň a vyberte možnosť „Položka“.

 3. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť zadať informácie o položke (názov, popis, cena, daňová sadzba). V prípade potreby môžete pridať aj jej fotografiu či varianty, zaradiť ju do konkrétnej kategórie alebo k nej priradiť farbu.

 4. Po dokončení úprav kliknite na modrý symbol potvrdenia, ktorý sa nachádza v hornom rohu obrazovky.

Otvorte sekciu „Košík“ a kliknite na symbol úpravy. Následne vyberte kategóriu, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.

 • Ak chcete kategóriu upraviť, zmeňte jej názov a kliknite na možnosť „Hotovo“.

 • Ak chcete kategóriu odstrániť, kliknite na možnosť „Odstrániť“ a svoju voľbu potvrďte opätovným kliknutím na možnosť „Odstrániť“.

  Poznámka: pri odstránení kategórie budú odstránené aj všetky položky, ktoré sa v nej nachádzajú. Viac informácií o presúvaní položiek do inej kategórie nájdete vyššie.

 1. Otvorte sekciu „Košík“ a kliknite na symbol úpravy, ktorý sa nachádza v hornom rohu obrazovky. Následne vyberte položku, ktorú chcete upraviť.

 2. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť upraviť všetky informácie o položke (názov, popis, kategória, daňová sadzba, cena a pod.).

  Poznámka: ak chcete zmeniť fotografiu, kliknite na ňu a vyberte možnosť „Urobiť fotografiu“ alebo „Vybrať z galérie“. Fotografiu môžete aj odstrániť.

 3. Po dokončení úprav kliknite na modrý symbol potvrdenia.

Ak chcete položku odstrániť, kliknite na červené tlačidlo „Odstrániť položku“, ktoré sa nachádza v spodnej časti obrazovky umožňujúcej úpravu položky.

Poznámka:

Rozmýšľate, čo robiť ďalej? Začnite používať položky pri predaji.