Pripojenie tlačiarne

  1. V prípade potreby deaktivujte na tlačiarni iOS režim (podľa inštrukcií výrobcu).

  2. Na svojom mobilnom zariadení aktivujte funkciu Bluetooth.

  3. Otvorte aplikáciu SumUp, v rohu obrazovky kliknite na symbol profilu a vyberte možnosť „Tlač“.

  4. Uistite sa, že ste aktivovali možnosť „Tlač povolená“. Aplikácia začne v takom prípade automaticky vyhľadávať tlačiarne. Ak chcete spustiť manuálne vyhľadávanie, kliknite na možnosť „Tlačiareň“.

  5. Vyberte svoju tlačiareň. Ak sa zobrazí žiadosť o PIN kód, zadajte „0000“.

  6. Kliknite na možnosť „Vytlačiť skúšobnú stránku“ a skontrolujte, či pripojenie funguje správnym spôsobom.

Tlačiareň môžete pripojiť aj pomocou USB kábla alebo ju môžete pripojiť k svojmu WiFi routeru (pomocou ethernetového kábla). Tlačiareň následne nezabudnite vybrať v príslušnej sekcii aplikácie.

Úprava nastavení tlačiarne

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností: automatická tlač potvrdení po každej transakcii alebo tlač vybraných potvrdení.

Začnite tlačiť potvrdenia

Ak ste pripojili tlačiareň, po prijatí platby budete môcť vytlačiť potvrdenie. Zároveň budete môcť vytlačiť potvrdenia k transakciám, ktoré ste uskutočnili v minulosti.