Aktivácia prepitného

  1. Otvorte aplikáciu SumUp a v hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu profilu.

  2. Vyberte možnosť „Prepitné“.

  3. Uistite sa, že ste aktivovali možnosť „Štandardné prepitné“.

Poznámka:

Prepitné môžete v prípade potreby deaktivovať. Postupujte podľa vyššie uvedených inštrukcií a v príslušnom kroku zvoľte možnosť „Vypnuté“ (platobný terminál) alebo presuňte ovládací prvok do požadovanej pozície (aplikácia).

Prijímanie prepitného

Ak ste aktivovali príslušnú funkciu, možnosť pridania prepitného sa automaticky zobrazí po zadaní účtovanej sumy (ešte pred platbou). Po aktivácii inteligentného prepitného si búdu môcť zákazníci vybrať z niekoľkých súm, ktoré sa budú dynamicky meniť podľa výšky platby.