Aktivácia prepitného

Po aktivácii sa možnosť zadania prepitného zobrazí automaticky (po zadaní účtovanej sumy, ale ešte pred samotnou platbou).

Úprava výšky prepitného

Upravte výšku navrhovaného prepitného, ktoré sa bude zobrazovať pri sumách rovných alebo väčších ako 10 €. Ak aktivujete dynamické prepitné, pri sumách menších ako 10 € sa budú zobrazovať hodnoty 1 €, 2 € a 3 €.

  1. Otvorte aplikáciu SumUp a v pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu profilu.

  2. Vyberte možnosť „Prepitné“.

  3. Uistite sa, že ste aktivovali ovládací prvok pri možnosti „Štandardné prepitné“ a následne:

    • Upravte výšku prepitného – kliknite na výšku prepitného a upravte ju alebo ju odstráňte.

    • Aktivujte dynamické prepitné – aktivujte ovládací prvok pri možnosti „Inteligentné prepitné“.

Akým spôsobom je prepitné spracovávané?

Prepitné je spracovávané spoločne s prijímanými finančnými prostriedkami, takže ho zamestnancom budete musieť rozdeľovať vy. Zároveň si nezabudnite prečítať príslušné právne predpisy týkajúce sa daní.