Kde môžete prijímať platby?

Prostredníctvom svojho SumUp profilu môžete určitý čas prijímať platby aj v prípade, že sa nachádzate v jednej z nasledujúcich európskych krajín.

 • Belgicko

 • Bulharsko

 • Česká republika

 • Cyprus

 • Dánsko

 • Estónsko

 • Fínsko

 • Francúzsko

 • Grécko

 • Holandsko

 • Írsko

 • Lotyšsko

 • Litva

 • Luxembursko

 • Malta

 • Maďarsko

 • Nemecko

 • Nórsko

 • Poľsko

 • Portugalsko

 • Rakúsko

 • Rumunsko

 • Slovensko

 • Slovinsko

 • Španielsko

 • Švédsko

 • Švajčiarsko

 • Taliansko

Dôležité:

Menu, v ktorej prostredníctvom platobného terminálu uskutočňujete transakcie, nie je možné zmeniť.