Poznámka:

Neviete nájsť konkrétne prehľady poukázaných platieb vo svojej e-mailovej schránke? Viac informácií o ich opätovnom zaslaní nájdete tu.

Denný prehľad poukázaných platieb

V dennom prehľade poukázaných platieb nájdete všetky transakcie, ktoré boli v daný deň poukázané na váš bankový účet. Nezabudnite však, že príslušné finančné prostriedky k vám nedorazia ihneď. V závislosti od podmienok vašej banky a dňa v týždni môže ich pripísanie trvať 2 – 3 pracovné dni.

Poznámka

Ku každej platbe je pridelené identifikačné číslo poukázanej platby (PID), ktoré nájdete na výpise zo svojho bankového účtu. Toto číslo vyzerá nasledovne: PID123-SUMUP.

Mesačný prehľad poukázaných platieb

V mesačnom prehľade poukázaných platieb nájdete všetky platby, ktoré sme v priebehu predchádzajúceho mesiaca poukázali na váš bankový účet. V podstate ide o sumár jednotlivých denných prehľadov. Mesačný prehľad poukázaných platieb od nás obdržíte na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Tento prehľad môžete v prípade potreby použiť na účtovné účely. Sú v ňom totiž rozpísané všetky transakcie, ktoré sme vám v danom mesiaci poukázali.

Dôležité

Do mesačného prehľadu poukázaných platieb sú vždy zaradené iba tie platby, ktoré boli v danom mesiaci skutočne poukázané. Ak bola platba kartou spracovaná minulý mesiac, ale poukázaná tento mesiac, nájdete ju až v ďalšom prehľade.

Faktúra s transakčnými poplatkami za príslušný mesiac

Spoločne s mesačným prehľadom poukázaných platieb vám zašleme aj podrobnú faktúru s transakčnými poplatkami za dané obdobie. Nezabudnite, že tieto poplatky už boli od príslušných poukázaných platieb odpočítané.

⇨ Neviete nájsť konkrétny dokument? V tomto článku nájdete viac informácií o tom, ako si môžete opätovne zaslať alebo exportovať prehľady poukázaných platieb.

⇨ Viac informácií o súlade s fiškálnymi predpismi nájdete tu.