Zmena spôsobu poukazovania platieb

Finančné prostriedky môžu byť zasielané na váš firemný účet od SumUp alebo na bankový účet, ktorý ste si založili niekde inde.

 1. Otvorte svoj SumUp profil a kliknite na symbol profilu, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

 2. Kliknite na možnosť „Nastavenia“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • „Priamo na bankový účet“ – finančné prostriedky budú na váš bankový účet pripísané do 2 – 3 pracovných dní.

  • „Firemný účet od SumUp“ – finančné prostriedky budú na váš firemný účet pripísané v priebehu nasledujúceho dňa.

 3. Prečítajte si správu, ktorá sa zobrazí. Následne potvrďte zmenu kliknutím na možnosť „Pokračovať“.

Nastavenia poukazovania platieb môžete upraviť aj v sekcii Firemný účet. Stačí iba kliknúť na možnosť „Účet“ a na tlačidlo v okne „Poukazovanie platieb“.

Údaje o bankovom účte, na ktorý vám poukazujeme finančné prostriedky, môžete kedykoľvek zmeniť.

Zmena frekvencie poukazovania platieb

Frekvenciu poukazovania môžete upraviť iba pri platbách, ktoré sú zasielané na váš bankový účet. Ak ste zvolili možnosť „firemný účet“, platby budú poukázané v priebehu nasledujúceho dňa.

 1. Otvorte svoj SumUp profil a kliknite na symbol profilu, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

 2. Vyberte možnosť „Nastavenia“ a následne zvoľte požadovanú frekvenciu poukazovania platieb:

  • Denná – každý deň, okrem víkendov a štátnych sviatkov

  • Týždenná – platby budú poukázané každý utorok

  • Mesačná – platby budú poukázané každý tretí pracovný deň v mesiaci

Zmena nastavení ovplyvní poukazovanie platieb, ktoré ešte len prijmete

Zmena nastavení ovplyvní poukazovanie platieb, ktoré ešte len prijmete. Platby prijaté v minulosti budú poukázané podľa nastavení, ktoré boli v danom momente aktívne.