Aký bankový účet musíte mať v prípade, že si chcete vytvoriť SumUp profil?

Ak chcete k svojmu SumUp profilu priradiť bankový účet, dbajte na nasledovné:

  • Bankový účet musí byť vedený v mene krajiny, v ktorej ste si zaregistrovali svoj SumUp profil.

  • Použiť môžete takmer akýkoľvek účet s akoukoľvek kartou (vrátane predplatenej) – dôležité je to, aby ste mali IBAN. Pred priradením účtu nezabudnite skontrolovať nastavené transakčné limity.

  • K jednému SumUp profilu možno priradiť iba jeden bankový účet.

Meno majiteľa bankového účtu sa musí zhodovať s obchodným menom uvedeným pri registrácii. Každá spoločnosť musí mať firemný bankový účet – v opačnom prípade by pri prijímaní platieb mohlo dôjsť k problémom. Osobné bankové účty nebudú akceptované.

Združenia, charity, kluby/spolky, neziskové organizácie, školy, vysoké školy alebo univerzity musia mať bankový účet, ktorý je vedený v ich mene. Meno majiteľa bankového účtu sa zároveň musí zhodovať s menom uvedeným pri registrácii. 

Každá spoločnosť musí mať firemný bankový účet – v opačnom prípade by pri prijímaní platieb mohlo dôjsť k problémom. Osobné bankové účty nebudú akceptované.

Meno majiteľa bankového účtu sa musí zhodovať s menom živnostníka.

Ak chcete upraviť údaje o svojom bankovom účte, prečítajte si tento článok. S akýmikoľvek ďalšími otázkami sa obráťte na náš tím zákazníckej podpory, ktorý vám rád pomôže.

Prečo SumUp požaduje, aby spoločnosti, ktoré sa chcú zaregistrovať, mali svoj vlastný bankový účet, ktorý nie je prepojený s osobným bankovým účtom?

SumUp týmto spôsobom zamedzuje daňovým únikom, prispieva k dodržiavaniu medzinárodne platných štandardov a pomáha obchodníkom fungovať v súlade so štvrtou smernicou EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí.

Samostatné firemné účty sú menej problematické aj z pohľadu bánk, pretože je omnoho jasnejšie, odkiaľ finančné prostriedky spoločnosti pochádzajú a kde sú uložené. Pri ich prevode by preto nemalo dochádzať k žiadnemu zdržaniu.

Okrem uvedených bodov má toto opatrenie aj ďalší dôvod. Vedenie spoločnosti a monitorovanie príjmov a výdavkov je totiž bez samostatného firemného účtu extrémne náročné. Firemné príjmy a výdavky je potrebné od súkromných príjmov a výdavkov jasne oddeliť, čo nie je možné v prípade, že máte iba jeden účet. Oddelením príslušných finančných prostriedkov zároveň znižujete právne riziká, ktoré z takejto situácie vyplývajú.