Zmena osobných údajov

Ak chcete zmeniť meno priradené k vášmu SumUp profilu, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu. K e-mailu priložte kvalitnú fotografiu dokladu totožnosti:

  • Váš pas (strana s fotografiou a strana s podpisom)

  • Váš vodičský preukaz alebo občiansky preukaz (predná aj zadná strana)

Aktuálne platné údaje nájdete vo svojom SumUp profile. Stačí kliknúť na menu v hornom rohu obrazovky a vybrať možnosti „Informácie o profile“ a „Osobné údaje“.

Zmena údajov o spoločnosti

Ak chcete upraviť údaje o vašej spoločnosti, ako napríklad jej názov, sídlo, právnu formu či osobu s podpisovým právom, prečítajte si tento článok.