Zobrazenie stavu darčekovej poukážky

  1. Otvorte aplikáciu SumUp. Na domovskej obrazovke sa presuňte nižšie a vyberte možnosť „Darčekové poukážky“.

  2. Vyberte príslušnú faktúru.

  3. Na obrazovke uvidíte všetky zmeny v prípade danej darčekovej poukážky (vrátane dátumu nákupu, dátumu použitia a dátumu dobitia).

Refundácia alebo dobitie kreditu

  1. Otvorte aplikáciu SumUp. Na domovskej obrazovke sa presuňte nižšie a vyberte možnosť „Darčekové poukážky“.

  2. Vyberte príslušnú faktúru.

  3. Ak chcete zvýšiť hodnotu darčekovej poukážky, kliknite na možnosť „Dobiť“.

  4. Zadajte sumu, ktorú chcete pripísať na darčekovú poukážku a kliknite na možnosť „Dobiť“.

Príslušnú sumu môžete aj refundovať (bude zaslaná na kartu, ktorá bola použitá pri nákupe).