Zobrazenie podrobností o prevode

Nadchádzajúce platby

O nadchádzajúcich platbách prostredníctvom inkasa budete informovaný minimálne s jednodenným predstihom. Vo väčšine prípadov však o nich budete vedieť až štyri dni dopredu.

Deň pred uskutočnením platby bude príslušná suma rezervovaná na vašom účte. Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov, platba bude zamietnutá. O prípadnom neuskutočnení platby vás budeme informovať.

Platbu prostredníctvom inkasa môžete pred odoslaním zamietnuť. Nezabudnite sa však predtým dohodnúť s príslušným príjemcom, keďže v opačnom prípade by ste mohli dostať pokutu.

Dôležité:

Ak platba neprebehne úspešne, možno budete musieť kontaktovať príjemcu a dohodnúť sa na inom spôsobe platby. Prečítajte si viac o tom, prečo môže byť platba zamietnutá.