Poznámka:

Počas nastavovania musí byť terminál Solo pripojený k WiFi sieti, aby sa mohol aktualizovať.

Nastavenie terminálu Solo

Po registrácii a aktivácii svojho SumUp profilu sa môžete pustiť do nastavovania svojho terminálu. Postupujte pri tom nasledovne:

  1. Zapnite terminál Solo pomocou vypínača, ktorý sa nachádza na pravej strane zariadenia. Vypínač vyzerá ako logo spoločnosti SumUp.

  2. Kliknite na rozbaľovacie menu, zvoľte požadovaný jazyk a kliknite na možnosť „Poďme na to“.

  3. Prihláste sa k svojmu SumUp profilu.

  4. Na displeji sa zobrazia nastavenia WiFi pripojenia. Pripojte terminál Solo k WiFi sieti.

    Poznámka: Solo možno pripojiť iba k zabezpečeným sieťam.

  5. Na displeji sa zobrazí výzva na aktualizáciu zariadenia. Kliknite na možnosť „Stiahnuť a nainštalovať“. Tento proces potrvá niekoľko minút.

Po dokončení aktualizácie môžete pomocou terminálu Solo začať prijímať platby.

Ak ste si svoj SumUp profil ešte nevytvorili, na prihlasovacej obrazovke kliknite na možnosť „Ešte nemám profil“, naskenujte zobrazený QR kód (alebo zadajte príslušnú adresu) a vytvorte si ho.

Nezabudnite si prečítať náš podrobný návod týkajúci sa všetkých funkcií terminálu Solo a ďalšie texty o prepitnom, daniach či riešení problémov.