Poznámka:

Počas nastavovania musí byť terminál Solo pripojený k WiFi sieti, aby sa mohol aktualizovať.

Nastavenie terminálu Solo

Po registrácii a aktivácii svojho SumUp profilu sa môžete pustiť do nastavovania svojho terminálu. Postupujte pri tom nasledovne:

  1. Zapnite terminál Solo pomocou vypínača, ktorý sa nachádza na pravej strane zariadenia. Vypínač vyzerá ako logo spoločnosti SumUp.

  2. Kliknite na rozbaľovacie menu, zvoľte požadovaný jazyk a kliknite na možnosť „Poďme na to“.

  3. Prihláste sa k svojmu SumUp profilu.

  4. Na displeji sa zobrazia nastavenia WiFi pripojenia. Pripojte terminál Solo k WiFi sieti.

    Poznámka: Solo možno pripojiť iba k zabezpečeným sieťam.

  5. Na displeji sa zobrazí výzva na aktualizáciu zariadenia. Kliknite na možnosť „Stiahnuť a nainštalovať“. Tento proces potrvá niekoľko minút.

Po dokončení aktualizácie môžete pomocou terminálu Solo začať prijímať platby.

Poznámka:

Ak ste si svoj SumUp profil ešte nevytvorili, na prihlasovacej obrazovke kliknite na možnosť „Ešte nemám profil“, naskenujte zobrazený QR kód (alebo zadajte príslušnú adresu) a vytvorte si ho.

Nezabudnite si prečítať náš podrobný návod týkajúci sa všetkých funkcií terminálu Solo a ďalšie texty o prepitnom, daniach či riešení problémov.