Bezpečnostné štandardy

Spoločnosť SumUp sa riadi najprísnejšími bezpečnostnými štandardmi platnými pre platby kartou. Vaše transakcie sme preto schopní ochrániť pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

  • PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je najprísnejším bezpečnostným štandardom, ktorý sa týka kreditných kariet a prenosu a ukladania dát.

  • SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security) sú šifrovacie protokoly, ktoré chránia údaje odosielané prostredníctvom internetu. Využívame 256-bitové šifrovanie, ktoré je v súčasnosti najbezpečnejšie.

  • PGP (Pretty Good Privacy) je medzinárodný štandard týkajúci sa bezpečného uchovávania osobných údajov.

Zhromažďované informácie

Pri vytváraní vášho SumUp profilu od vás budeme potrebovať nasledovné informácie:

  • Krstné meno a priezvisko

  • Adresa

  • Telefónne číslo

  • E-mailová adresa

  • Informácie o vašej spoločnosti

  • Informácie o vašom bankovom účte

  • Iné informácie (podľa typu podnikania)

Z dôvodu overenia údajov od vás môžeme neskôr požadovať ďalšie informácie. Tieto informácie môžeme požadovať aj od overovacích služieb tretích strán, s ktorými sme uzatvorili zmluvu.

Dôležité:

V prípade nutnosti identifikácie vášho profilu vás môžeme požiadať o vašu e-mailovú adresu. Nikdy vás však nebudeme žiadať o vaše heslo. Svoje heslo preto, prosím, nikdy neposielajte v e-maili ani ho nikomu neposkytujte počas telefonického hovoru.

Pri spracovávaní platieb kartou zhromažďujeme informácie o transakciách a miestach, kde boli uskutočnené. Zároveň môžeme zhromažďovať informácie týkajúce sa vašej komunikácie s naším tímom zákazníckej podpory. SumUp tieto informácie nikdy neposkytuje tretím stranám. Výnimkou sú prípady, kedy sú tieto informácie potrebné na spracovanie transakcií.

SumUp vaše osobné údaje nepredá ani neprenajme žiadnej tretej strane. Určité informácie, týkajúce sa platieb, však musíme zdieľať s našimi partnerskými spoločnosťami. V opačnom prípade by sme nemohli poskytovať naše služby, bezpečne spracovávať platby, predchádzať podvodom a pod.

Dodatočné informácie

Bezpečnosť vašich finančných prostriedkov a finančných prostriedkov vašich zákazníkov je našou absolútnou prioritou. V určitých prípadoch vás preto môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií týkajúcich sa konkrétnych platieb kartou, ktoré boli spracované prostredníctvom SumUp. Takéto žiadosti sú veľmi ojedinelé a ich cieľom je ochrana vášho profilu a držiteľov platobných kariet, s ktorými obchodujete. Spoločnosť SumUp vás môže požiadať o ďalšie informácie týkajúce sa tovaru a/alebo služieb, ktoré ponúkate, o faktúry ku konkrétnym transakciám a o kontaktné údaje zákazníkov (ak ich máte k dispozícii). Tieto informácie slúžia na overenie príslušných platieb.

Zabezpečenie siete a technológií

Platobný terminál od SumUp ihneď zašifruje všetky informácie, ku ktorým má počas čítania karty prístup. V priebehu transakcie nie sú v termináli, smartfóne ani tablete ukladané žiadne nezašifrované dáta. Vaša bezpečnosť je absolútnou prioritou celého nášho tímu. Naše systémy preto neustále aktualizujeme. Zároveň sme implementovali viacero preventívnych opatrení a naše zabezpečenie je pravidelne kontrolované internými a externými špecialistami. Citlivé údaje, vrátane údajov našich klientov, sú pod neustálym dohľadom.

Mobilné zariadenia a bezpečnosť platieb

Jednotlivé transakcie sú spracovávané v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými štandardmi. Všetky dáta sú v priebehu transakcie zašifrované a odoslané na náš zabezpečený platobný server.

SumUp nikdy neukladá žiadne citlivé dáta v mobilných zariadeniach (smartfón/tablet) ani v platobnom termináli.