Kontrola stavu transakcií

  1. Prihláste sa do aplikácie SumUp.

  2. Kliknite na možnosť „Viac“ v pravom dolnom rohu obrazovky.

  3. Vyberte možnosť „Platobné odkazy“.

V tejto sekcii môžete skontrolovať alebo zmeniť stav jednotlivých transakcií a zároveň môžete opätovne zdieľať príslušný odkaz. Stačí, aby ste klikli na konkrétnu transakciu a vybrali možnosť „Odvolať“ alebo „Zdieľať odkaz“.

Poznámka:

Keď zákazník zaplatí prostredníctvom platobného odkazu, stav transakcie sa automaticky zmení z Odoslané na Zaplatené.