Aktivácia SCA v prípade SumUp Card

  1. Prihláste sa do aplikácie SumUp na telefóne, pomocou ktorého chcete schvaľovať platby. Uistite sa, že máte nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu aplikácie.

  2. Na domovskej obrazovke kliknite na možnosť „Účet“.

  3. Kliknite na symbol sekcie Nastavenia v hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť „Zabezpečenie účtu“.

  4. Kliknutím na príslušný ovládací prvok aktivujte silnú autentifikáciu zákazníka.

  5. Obdržíte SMS s unikátnym overovacím kódom. Tento kód zadajte do poľa „Overenie telefónu“, ktoré uvidíte v aplikácii. Následne kliknite na možnosť „Potvrdiť“.

Ak ste aktivovali SCA a transakcia aj napriek tomu neprebehla úspešne, prečítajte si tento článok, v ktorom nájdete najčastejšie dôvody neuskutočnenia transakcie. Prípadne skúste zvoliť iný spôsob platby alebo kontaktovať vlastníka príslušného online obchodu.

Dôležité:

Od marca 2021 je tento spôsob ochrany online platieb povinný.

Aktivácia biometrického overovania a upozornení

Ak chcete, aby bola funkcia SCA ešte rýchlejšia a bezpečnejšia, aktivujte autentifikáciu pomocou odtlačku prsta alebo Face ID. Stačí, aby ste klikli na ovládací prvok „Touch ID“ v sekcii „Zabezpečenie karty“.