Viac informácií o priebehu spätných úhrad a ich spochybňovaní nájdete v tomto článku.

Podvod – transakcia bez prítomnosti karty

Držiteľ karty odmieta to, že by danú transakciu uskutočnil alebo autorizoval (napr. jeho karta bola ukradnutá alebo sfalšovaná). Ak chcete takúto spätnú úhradu spochybniť, musíte dokázať to, že držiteľ karty skutočne chcel príslušnú platbu uskutočniť.

Podvod (transakcia bez prítomnosti karty): ako sa brániť?

 • E-mailové potvrdenie

 • Popis produktu vrátane dátumu a času, kedy bol zakúpený a stiahnutý.

 • Dôkaz toho, že vám daný zákazník v minulosti zaplatil bez toho, že by príslušné platby nejakým spôsobom spochybnil.

 • Kópia faktúry

 • E-mailová komunikácia s držiteľom karty

 • Podpísané potvrdenie o dodaní

 • Dôkaz toho, že vám daný zákazník v minulosti zaplatil bez toho, že by príslušné platby nejakým spôsobom spochybnil.

 • Potvrdenie o dodaní služby (napr. potvrdzovací e-mail alebo faktúra)

 • E-mailová komunikácia s držiteľom karty obsahujúca jeho meno, adresu a e-mail.

 • Dôkaz toho, že držiteľ karty príslušnú službu v minulosti využíval a história platieb, ktoré neboli nijakým spôsobom spochybnené.

Duplicitná transakcia

Držiteľ karty tvrdí to, že konkrétna transakcia bola uskutočnená viackrát. Inými slovami, zákazník si myslí, že za rovnaký produkt alebo službu nezaplatil iba raz.

Duplicitná transakcia: ako sa brániť?

 • Kópie faktúr k dvom samostatným objednávkam, ktoré boli zaplatené prostredníctvom SumUp.

Služba nebola poskytnutá/produkt nebol dodaný

Držiteľ karty tvrdí to, že po zaplatení neobdržal príslušný produkt alebo službu (prípadne to, že príslušný produkt alebo službu neobdržal v dohodnutom časovom rozmedzí).

Služba nebola poskytnutá/produkt nebol dodaný: ako sa brániť?

Zrušená opakujúca sa transakcia

Držiteľ karty tvrdí to, že mu bola príslušná suma naúčtovaná po tom, čo zrušil predplatné alebo uzatvoril svoj účet.

Zrušená opakujúca sa transakcia: ako sa brániť?

 • Dôkaz toho, že držiteľ karty bol informovaný o vašich podmienkach týkajúcich sa zrušenia objednávky/vrátenia tovaru. Dôkaz toho, že držiteľ karty nepostupoval podľa týchto podmienok.

 • Dôkaz toho, že držiteľ karty bol o nadchádzajúcej platbe informovaný 10 dní pred jej uskutočnením.

 • Akákoľvek komunikácia s držiteľom karty potvrdzujúca legitímnosť transakcie.

Produkt nezodpovedá popisu/produkt je pokazený

Držiteľ karty tvrdí to, že kvalita produktu alebo služby nebola dostatočná alebo to, že popis bol zavádzajúci alebo nepravdivý.

Produkt nezodpovedá popisu/produkt je pokazený: ako sa brániť?

 • Dôkaz toho, že držiteľ karty produkt nevrátil a toho, že vás ohľadne príslušného problému nekontaktoval.

 • Dôkaz toho, že predaný produkt nebol poškodený ani pokazený.

 • Podpísané potvrdenie o dodaní akéhokoľvek náhradného alebo opraveného produktu.

 • Komunikácia s držiteľom karty týkajúca sa transakcie.

 • Dôkaz toho, že vás držiteľ karty nekontaktoval ohľadne toho, že chce príslušný problém vyriešiť.

 • Dôkaz toho, že produkt zodpovedal popisu a nebol poškodený ani pokazený.

 • Komunikácia s držiteľom karty týkajúca sa transakcie.

 • Dôkaz toho, že vás držiteľ karty nekontaktoval ohľadne toho, že chce príslušný problém vyriešiť.

 • Dôkaz toho, že služba bola poskytnutá podľa popisu.

 • Komunikácia s držiteľom karty týkajúca sa transakcie.

Falošný produkt

Produkt bol označený ako falošný (zákazníkom alebo treťou stranou).

Falošný produkt: ako sa brániť?

 • Kópia faktúry

 • Stanovisko týkajúce sa legitímnosti produktu, ktoré bolo poskytnuté neutrálnou treťou stranou.

 • Certifikát pravosti

Neuskutočnená refundácia po zrušení objednávky alebo vrátení produktu

Držiteľ karty tvrdí to, že po zrušení objednávky alebo vrátení produktu neobdržal dohodnutú refundáciu.

Neuskutočnená refundácia po zrušení objednávky alebo vrátení produktu: ako sa brániť?

 • Dôkaz toho, že držiteľ karty nevrátil produkt alebo sa o to ani nepokúsil.

 • Akýkoľvek dôkaz toho, že príslušná objednávka nebola zrušená v súlade s vašimi podmienkami týkajúcimi sa zrušenia objednávky. Akýkoľvek dôkaz toho, že príslušný produkt nebol vrátený v súlade s vašimi podmienkami týkajúcimi sa vrátenia tovaru.

 • Dôkaz toho, že platba bola refundovaná.

 • Dôkaz toho, že vás držiteľ karty nekontaktoval ohľadne toho, že chce príslušný problém vyriešiť.

Poznámka:

Poznámka:

Poskytovatelia platobných služieb účtujú za spätnú úhradu nevratný poplatok vo výške 10 €. Pravdepodobnosť spätnej úhrady znížite tým, že budete pri prijímaní platieb na diaľku dodržiavať príslušné opatrenia a tým, že budete prijímať platby bezpečným spôsobom.