Nedostatok finančných prostriedkov 

Ak na svojom firemnom účte nemáte dostatok finančných prostriedkov, príslušná platba bude zamietnutá. Skontrolujte svoj aktuálny zostatok alebo zmeňte spôsob poukazovania platieb, aby ste mali k dispozícii viac peňazí.

Nesprávny PIN kód

Ak zadáte nesprávny PIN kód, príslušná platba nebude autorizovaná, a preto bude zamietnutá. Ak ste svoj PIN kód náhodou zabudli, môžete ho veľmi jednoducho zmeniť v rámci svojho SumUp profilu.

Transakčné limity

V prípade vašej karty platia určité transakčné limity. Ak by ste svoju kartu stratili alebo vám ju niekto ukradol, tieto limity ochránia vaše finančné prostriedky.

  • Platba v obchode: 3000 €/platba a 15 000 €/deň

  • Online platba: 3000 €/platba a 15 000 €/deň

  • Výber z bankomatu: 500 €/výber a 2000 €/deň

Poznámka:

V určitých prípadoch môžeme zmeniť limity platné v prípade vašej SumUp Card. Ak máte o takúto zmenu záujem, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Zablokovaná karta

Svoju kartu môžete dočasne zablokovať v prípade, že ste ju stratili alebo vám ju niekto ukradol. Ak svoju kartu následne nájdete a budete ju chcieť ďalej používať, musíte ju najskôr odblokovať.

Ak si myslíte, že vaša karta bola natrvalo zablokovaná, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Neaktívna SCA

Silná autentifikácia zákazníka (SCA) slúži na autorizáciu platieb bez prítomnosti karty. Po jej aktivácii budete musieť jednotlivé transakcie potvrdzovať pomocou aplikácie SumUp. Nepotvrdené transakcie budú zamietnuté, a to preto, aby sme zabránili prípadným podvodom.

Ak bude platba zamietnutá aj v prípade, že ste aktivovali SCA, kontaktujte príslušný obchod, použite iný spôsob platby alebo iný prehliadač.

Podozrivá aktivita

Vydavateľ karty alebo spracovateľ platby môže zamietnuť transakciu v prípade, že zaznamená podozrivú aktivitu. Dôvodom je ochrana pred prípadným zneužitím karty.