Priebeh spätnej úhrady

Graf ukazujúci priebeh spätnej úhrady.
1. Držiteľ karty odošle žiadosť o spätnú úhradu.
2. Obchodník sa rozhodne, či chce túto žiadosť spochybniť a poskytne dôkazy o legitímnosti transakcie.
3. Banka, ktorá vydala kartu, rozhodne na základe dostupných dôkazov.
4. Ak bude žiadosť držiteľa karty zamietnutá, môže sa odvolať a opätovne požiadať o spätnú úhradu.
Poznámka:

Poznámka:

Poskytovatelia platobných služieb účtujú za spätnú úhradu nevratný poplatok vo výške 10 €. Pravdepodobnosť spätnej úhrady znížite tým, že budete pri prijímaní platieb na diaľku dodržiavať príslušné opatrenia a tým, že budete prijímať platby bezpečným spôsobom.

Ako prebieha spätná úhrada v prípade SumUp?

 1. Naša partnerská banka, ktorá sa stará o spracovanie platieb, nás informuje o spätnej úhrade. Po zadaní príslušných údajov do nášho systému vás o vzniknutej situácii budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

  • Počiatočné náklady, ktoré sú spojené so spätnou úhradou, pokryjeme my, takže v tomto momente vám nebudú strhnuté žiadne finančné prostriedky. Príslušná suma bude odpočítaná až z nasledujúcej poukázanej platby.

 2. Ak chcete spätnú úhradu spochybniť a získať finančné prostriedky späť, musíte nám poskytnúť relevantné dôkazy. Nezabudnite však, že ich musíte poskytnúť do termínu, ktorý bol určený bankou, ktorá sa stará o spracovanie platieb.

  • O príslušnom termíne budete riadne informovaný. Ak ho nedodržíte, spätná úhrada bude uzatvorená a držiteľ karty si dané finančné prostriedky ponechá.

 3. Banka, ktorá vydala kartu, rozhodne o príslušnej spätnej úhrade (na základe poskytnutých informácií rozhodne o legitímnosti transakcie).

  • Ak banka, ktorá vydala kartu, rozhodne v prospech držiteľa karty, držiteľ karty si danú sumu ponechá.

  • Ak banka, ktorá vydala kartu, rozhodne vo váš prospech, žiadosť o spätnú úhradu bude zamietnutá. Držiteľ karty sa však má právo odvolať. Z tohto dôvodu si príslušné finančné prostriedky ponecháme ďalších 60 dní (do momentu uplynutia odvolacej lehoty) a následne vám ich vrátime.

 4. Ak sa držiteľ karty voči rozhodnutiu odvolá, dôjde k podaniu ďalšej žiadosti o spätnú úhradu, o ktorej rozhodne banka, ktorá vydala kartu. O takomto vývoji situácie vás, samozrejme, budeme informovať.

  • Pri sporoch, v ktorých figurujú karty Visa, Diner’s Club alebo Discover, budete môcť vydavateľovi karty zaslať dodatočné dôkazné materiály.