Zmena PIN kódu

  1. V rámci svojho SumUp profilu kliknite na možnosť „Firemný účet“, ktorú nájdete v menu na ľavej strane obrazovky.

  2. Kliknite na možnosť „Karta“ a následne na možnosť „Zmeniť PIN kód“.

  3. Zadajte nový štvorciferný PIN kód a kliknite na možnosť „Pokračovať“.

  4. Znovu zadajte PIN kód a kliknite na možnosť „Potvrdiť“.

Na obrazovke sa zobrazí informácia o tom, že PIN kód bol úspešne zmenený.