Ako získať späť finančné prostriedky odoslané prostredníctvom inkasa?

Finančné prostriedky, ktoré boli odoslané prostredníctvom inkasa, môžete získať späť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak od uskutočnenia platby neubehlo 8 týždňov, budete môcť požiadať o automatickú refundáciu. V tomto prípade nebudete musieť uviesť žiadny dôvod.

  • Ak od uskutočnenia platby ubehlo 8 týždňov – 13 mesiacov, k žiadosti o refundáciu budete musieť priložiť dôkazy potvrdzujúce to, že na ňu máte nárok. Príjemca bude mať 40 dní na to, aby poskytol dôkazy potvrdzujúce legitímnosť príslušnej platby a mandátu.

Žiadosti odoslané do 8 týždňov od uskutočnenia platby budú spracované automaticky. Ich spracovanie by malo trvať jeden pracovný deň. Žiadosti odoslané po 8 týždňoch od uskutočnenia platby budú preposlané nášmu tímu zákazníckej podpory, ktorému budete musieť poskytnúť príslušné dokumenty.

Poznámka:

Platbu prostredníctvom inkasa môžete zamietnuť. Nezabudnite sa však predtým dohodnúť s príslušným príjemcom.