Informationsbegäran

En informationsbegäran är helt enkelt en begäran om mer information om en transaktion.

Vi meddelar dig om alla eventuella informationsbegäran som rör din profil. Läs kraven för informationsbegäran och skicka tillbaka informationen till oss så vidarebefordrar vi den till kortinnehavarens bank.

Om möjligt råder vi dig att kontakta kunden direkt för att lösa problemet innan hen gör en kortreklamation.

Bedrägerianmälningar

Bedrägerianmälningar kallas ibland bedrägerinotiser, och det är när banken informerar oss om att en kunds kort har anmälts borttappat, stulet, förfalskat eller använt i bedrägeri. Inga pengar begärs vid ett sådant tillfälle, men chansen för kortreklamation är väldigt hög.

Vi meddelar dig om en bedrägerianmälning görs. Om möjligt råder vi dig att kontakta kunden för att lösa problemet. Det är alltid bättre än att en kortreklamation behöver inledas.

Så fungerar informationsbegäran och bedrägerianmälningar

Flödesschemat visar hur bedrägerianmälningar och informationsbegäran går till:
1. Kortinnehavaren ifrågasätter en transaktion.
2. Kortinnehavarens bank begär mer information om transaktionen från säljaren.
3. Säljaren tillhandahåller mer information om transaktionen.
4. Om ingen information tillhandahålls eller om informationen inte är godtagbar kan detta följas av en kortreklamation.