Obs:

Har du inte konfigurerat din Solo än? Läs om hur du gör det i konfigureringsguiden för Solo.

Så tar du betalt med Solo

 1. Vänd Solo så att påknappen sitter på höger sida.

 2. Ange beloppet du vill dra (minst 10 kr) och tryck på "Ta betalt".

  • Innan du trycker på "Ta betalt" väljer du "Lägg till beskrivning" om du vill skriva in en produktbeskrivning som hjälper dig att känna igen transaktionen senare.

  • När du har tryckt på "Ta betalt" kan kunden lägga till dricks om du aktiverar dricks. Du kan också välja ett dricksbelopp själv eller lägga till ett eget belopp innan du trycker på "Betala". Du kan ta bort tillagd dricks med "Återställ dricks".

 3. När du ser "Blippa eller sätt i kortet" på skärmen ber du att kunden betalar på ett av följande sätt:

 4. Vissa betalningar måste bekräftas med kundens kod.

Så ger du kunden ett kvitto

Efter genomförd transaktion får du alternativet att skicka ett digitalt kvitto via e-post eller sms.

 1. Tryck på "sms" eller "e-post" för att skicka.

 2. Ange kundens mobilnummer eller e-postadress och tryck på "Klart" för att bekräfta.

 3. Sedan ser du en bekräftelse. Tryck på "Klart" igen för att gå tillbaka till betalningssidan.