Obs:

För hjälp med att konfigurera din 3G-läsare, gå till artikeln SumUp 3G: Konfiguration.

Laddning

Ladda SumUp 3G med den medföljande USB-kabeln genom att ansluta den till datorn eller annan strömkälla. Notera: Du kan genomföra transaktioner även när läsaren laddar.

Internetanslutning

För att kortläsaren SumUp 3G ska kunna användas till att ta emot betalningar behövs en internetanslutning. Kortläsaren har ett inbyggt SIM-kort och wifi-anslutning, så du kan välja om du vill ansluta den via ett lokalt mobilnät eller wifi.

Försäljningshistorik

Se alla transaktioner du har gjort med uppgifter som datum, tid och belopp. Du kan också se vilka av dina transaktioner som har lyckats, misslyckats, återbetalats, utbetalats och reklamerats.

Visa försäljningshistoriken

 1. Gå till menyn genom att trycka uppåt eller nedåt med pilarna på kortläsaren.

 2. Klicka på "Försäljningshistorik".

 3. Välj en transaktion i listan för att se transaktionsdetaljer och utbetalningsuppgifter.

Utfärda återbetalningar

För att utfärda en partiell eller fullständig återbetalning från din 3G gör du så här:

 1. Välj en transaktion under "Försäljningshistorik".

 2. Öppna "Transaktionsdetaljer" och välj transaktionen genom att klicka på kortläsarens gröna knapp (utbetalningen visar en banksymbol).

 3. Gå till "Återbetala transaktion" med nedåtpilen och bekräfta genom att trycka på bocken.

 4. Välj om du Välj "Full återbetalning" eller "Delåterbetalning". 

 5. Bekräfta återbetalningen genom att ange ditt lösenord.

Inställningar

Se 3G-kortläsarens menyalternativ.

Så hittar du menyn

Funktionerna nedan hittar du genom att gå till menyn. Klicka uppåt eller nedåt med pilarna på kortläsaren.

Enhetsinställningar

För att ändra språket på kortläsaren går du till "Enhetsinställningar" och sedan "Ändra språk". Sedan väljer du det språk du vill ha.

När du har konfigurerat en anslutning kan du alltid ändra anslutningstypen på följande sätt:

 1. Gå till "Enhetsinställningar".

 2. Tryck på "Anslutningstyp".

 3. Välj mellan "wifi", "mobildata (3G)" och "Bluetooth".

 4. Tryck på "På" för att slå på eller "Av" för att slå av den valda anslutningstypen.

 5. Bekräfta genom att trycka på den gröna bocken på kortläsaren.

I viloläge hålls kortläsaren ansluten till nätverket, så att du alltid är redo att ta betalt. Tryck lätt på on/off-knappen för att sätta enheten i viloläge.

Obs: Kortläsaren försätts automatiskt i viloläge efter fyra minuter utan användning.

För att stänga av enheten helt, håll on/off-knappen intryckt i ungefär fyra sekunder eller tills de fyra gröna lysdioderna slocknar. När enheten har stängts av måste den återanslutas till nätverket vid nästa inloggning.

Profilinställningar

För att se vilken profil du är inloggad med på kortläsaren 3G går du till "Profiluppgifter" i menyn. Ditt företagsnamn, ditt användar-ID och din e-postadress visas där.

Läs mer om hur man tar emot dricks med kortläsaren 3G i vår guide till dricks.

Om du behöver lägga till moms på dina produkter kan du göra det på följande vis.

Aktivera momsfunktionen så här:

 1. Gå till "Profilinställningar"

 2. Tryck på "Moms".

 3. Tryck på "På".

För att justera momssatsen:

 1. Tryck på "Redigera momssatser".

 2. Välj den momssats du vill ändra.

 3. Tryck på "Ändra momssats".

 4. Ange den nya momssatsen.

 5. Bekräfta genom att trycka på den gröna bocken på kortläsaren.

Ange en beskrivning för varorna eller tjänsterna du säljer. Aktivera denna funktion genom att gå till "Profilinställningar" och sedan "Säljbeskrivning". Här kan du aktivera funktionen genom att trycka på "På".

Obs: Du kan när som helst stänga av funktionen igen genom att trycka på "Av".

Ange en beskrivning genom att först skriva in beloppet och sedan trycka på den gröna knappen. Då visas fältet för beskrivningen på skärmen. Ange beskrivningen och bekräfta genom att trycka på "OK" eller den gröna bocken på kortläsaren. Enheten kommer nu att uppmana din kund att blippa eller sätta i sitt kort.

Logga ut från kortläsaren genom att klicka på "Profilinställningar" och sedan "Logga ut". Det är en praktisk funktion om kortläsaren används av flera medarbetare.

Här hittar du viktig säkerhetsinformation om din kortläsare: