Så konfigureras kortläsaren 3G

  1. Se först till att du har registrerat dig.

  2. Slå på enheten genom att trycka On/off-knappen.

  3. Välj språk.

  4. Välj om du vill använda wifi eller mobilnätet. Om du vill ansluta via wifi ska du söka efter nätverket och ansluta genom att ange nätverkslösenordet.

  5. Ange den e-postadress och det lösenord du valt till din SumUp-profil. Du kan också använda knapparna på enheten för att ange nummer.

Nu kan du ta emot kortbetalningar med din SumUp 3G.

Läs SumUp 3G: Manual om du vill veta mer om hur du aktiverar dricks, justerar moms eller löser anslutningsproblem.