Skicka kvitto

  1. När du har tagit betalt med SumUp 3G kan du välja kvitto till "e-post" eller till "SMS".

  2. Ange kundens e-postadress eller telefonnummer och bekräfta med den gröna bocken.

Obs:

Kvitton är ett bevis på en transaktion, vilket gör dem till värdefulla bevis i händelse av en informationsbegäran, en bedrägerirapport eller en kortreklamation.

Skicka ett kvitto igen

  1. Öppna försäljningshistoriken på SumUp 3G och välj transaktionen du vill skicka kvitto på.

  2. Markera "Kvitto" och välj sedan "e-post" eller "SMS-kvitto".

    • Om du har 3G Skrivare ansluten kan du också välja att skriva ut kvittot igen

  3. Ange kundens kontaktuppgifter och tryck på den gröna bocken för att bekräfta.

Skriv ut kvitto

  1. Fäst kortläsaren 3G i 3G-skrivaren och genomför transaktionen med kortläsaren.

  2. När transaktionen har genomförts trycker du på "Skriv ut kvitto".

Om du aktiverar automatisk utskrift skrivs kvitton ut efter varje transaktion. Du kan också skriva ut kvitton på tidigare transaktioner. Läs mer under "Skicka ett kvitto igen".

Obs:

Av sekretesskäl lagrar vi inte kontaktuppgifter som används för kvitton. Så anteckna allt som du kan komma att behöva senare.