Приемане на плащания в брой

Забележка:

Когато става въпрос за плащания в брой, няма никакви такси.

Предоставяне на разписка

  1. На екрана за успешна транзакция изберете изпращане на разписката чрез имейл или чрез SMS.

  2. Въведете данните за контакт с клиента и потвърдете желанието си да изпратите разписката.

Как се възстановяват транзакции?

Открийте как да възстановявате транзакции, в случай че клиентът ви иска парите си обратно.