Общи разходи

3G терминалът е наличен само в пакет с 3G принтер за 249,00 лв. С включена доставка, но без включен ДДС.

Няма такси за абонамент за използване на терминала, само такса на транзакция.

Приемани карти и методи на плащане 

-Visa
-VPay
-Mastercard
-Maestro
-American Express
-ApplePay
-GooglePay
-Diner's Club
-Discover
-Union Pay
-Contactless

Интернет връзка

Свържете се с интернет или чрез Wi-Fi, или чрез мобилна мрежа, с вградената SIM карта на SumUp 3G с безплатни неограничени данни.

Разписки

Можете да предоставяте разписки на клиентите чрез имейл или SMS с помощта на SumUp 3G.

Възстановени плащания

С лекота възстановявайте сума направо от SumUp 3G.

Бакшиш

Разрешете получаването на бакшиши, за да могат вашите клиенти да покажат, че оценяват добре свършената работа.

Профили на служители

Можете да създадете множество под-профили и така да дадете възможност на вашите служители да ползват терминала.

Батерия 

Заредете терминала с включения USB кабел тип C, като го свържете към Вашия компютър или друг източник на захранване. Напълно заредената батерия е достатъчна за повече от 500 транзакции.