Достъп и изтегляне на моите отчети

  1. В SumUp профила си изберете раздел „Начало“ в панела отляво.

  2. След това изберете "Всички отчети".

  3. Изберете период от време, като използвате синия бутона за дата в горния ляв ъгъл.

  4. Натиснете върху името на отчета, който искате да генерирате.

Какви отчети са на разположение?

Фактурата за таксите ви предоставя общата сума, платена през съответния месец. Не е необходимо да плащате тази сума, тъй като тя вече е удържана от изплащания ви. Тъй като услугите ни се считат за финансови, таксите ни са освободени от ДДС.

Изпращаме фактурата по имейл заедно с всеки месечен отчет за изплащанията.

Отчетът за изплащанията е списък на всички транзакции, които вече са ви изплатени, вкл. датата на изплащането и произтичащите такси за транзакции.

Научете повече за отчетите за изплащанията.

Отчетът за приходите ви предоставя пълен преглед на всички стоки и услуги, които сте продали за определен период от време, заедно с разбивка на бизнес дейността по категория, метод на плащане и служители.

Отчетете данъците си лесно, като изтеглите отчета си в PDF формат и го изпратите до всички съответни финансови органи.

Отчетът за продажбите ви и дава подробен списък на търговската ви дейност за даден период от време.

Използвайки информация, добавена чрез раздел „Артикули“, получавате преглед на това колко продукти сте продали, дали са закупени с пари в брой или с карта и към коя данъчна категория попадат.

Отчетът за транзакциите представлява преглед на всички плащания, в т.ч. с карта, в брой и възстановени суми.

Можете да видите метода на плащане, състоянието на транзакцията, вида на клиентската карта и описанието на продажбата, ако е било добавено.