Приемайте плащания по защитен начин

Оспорване на транзакции може да възникне, когато клиент не е доволен от продукт или услуга. За да сте сигурни, че клиентът е доволен от вашите стоки и услуги, не забравяйте да предоставите подробно описание на артикула, така че клиентът да знае какво точно купува. 

Ясно посочете на уебсайта си или на платформата за социални мрежи на вашата фирма, че клиентът трябва да използва собствената си кредитна или дебитна карта, когато купува вашите стоки или услуги.

Ако клиентът желае да извърши плащане с фирмена/служебна кредитна или дебитна карта, поискайте изпращане на копие от разписката до счетоводния отдел на фирмата.

Когато приемате плащания по телефона, въведете цялата сума на продажбата. Не можете да разделяте сумата на няколко по-малки транзакции, за да избегнете ограниченията за сигурност на картата на клиента. Това е против общите условия на нашите банкови партньори.

Изпратете на клиента разписка след таксуване на плащане.

Плащанията в отсъствието на клиента са по-уязвими на оспорвания и измами. Въпреки че се обработва чрез 3D канал за сигурност, ви съветваме, когато е възможно, да обработвате плащането през терминала.

Защитете своя бизнес

Информирайте клиента, че плащането ще бъде отразено в извлечението като: SUMUP *ИМЕТО НА ВАШАТА ФИРМА*.

Уверете се, че името на фирмата ви е лесно разпознаваемо в извлечението. Ако в момента не е така, можете да разберете как да персонализирате името на фирмата си в банковите извлечения за клиентите тук.

Ако възникне проблем, кажете на клиента, че трябва първо да разреши проблема с ваша помощ.

Когато възстановявате транзакция, винаги я издавайте директно към картата, използвана за плащането. При връщане на сумата в брой, с чек или чрез банков превод, задължително получете подписа на клиента, потвърждаващ, че е получил възстановената транзакция.

Съхранявайте записи от фактури, разписки и копие на договора, ако е приложимо.

Ако продавате стоки онлайн, опитайте се да използвате услуги, които предлагат онлайн потвърждаване и проследяване на поръчката. След като връзката за проследяване е достъпна, незабавно я предоставете на клиента си.

Ако има забавяне в процеса на изпращане, уведомете клиента възможно най-скоро или му дайте възможност да заяви възстановяване на сумата. Пазете доказателствата за доставка на всички доставени стоки.

Ако обработвате транзакция с висока стойност, помолете клиента да попълни клиентската декларация, която можете да изтеглите по-долу.

Важно е да обърнете внимание върху общи си условия на уебсайта си или на друга платформа, която използвате за продажба на Вашите продукти. Направете ги видими, вместо да ги добавяте по време на плащането. Информацията за възстановяване на транзакциите и доставка трябва да се появи във Вашите условия. 

Преди да одобрите поръчка, можете да се свържете с клиента по телефон или имейл, за да се уверите, че плащането е валидно. Ако не успеете да се свържете с клиента поради неточна предоставена информация, това може да подсказва за измамна транзакция.

Това, че можете да се свържете с клиента, не гарантира, че той е притежател на картата. Бъдете наблюдателни за неясни и необичайни отговори. 

Ако някое плащане изглежда подозрително, възстановете сумата за него незабавно. Можете да се свържете с нас и да ни информирате за проблема, така че да сме запознати с подробностите.