Редактиране на описанието на плащане

  1. Влезте в своя SumUp профил чрез уеб браузър и натиснете върху символа на профила в горния десен ъгъл.

  2. Изберете "Настройки".

  3. Превъртете надолу до раздела с описанието на плащане, за да видите текущото си описание на плащане.

  4. Обновете вашето описание на плащане и запазете промените.

Някои банки съкращават описанието на плащане, което означава, че дългите описания може да не се показват изцяло в банковите извлечения на клиента

Защо да променя описанието на плащане?

Разпознаваемите описания на плащане спомагат за напомняне на клиентите за техните покупки, когато гледат банковото си извлечение, намалявайки вероятността от грешни съобщения за измама.