Как се извършва проверката

След регистрация, посредством eKYC (електронно удостоверяване на клиента), ще бъдат проверени адресът и самоличността Ви. Повечето фирми се проверяват автоматично чрез този процес.

Ще ви уведомим, ако за проверка са необходими допълнителни документи.

Наближавам лимита си за проверка

Проверката може да отнеме няколко дни. Ако очаквате скоро да достигнете лимита си, се свържете с нас, за да ускорим процеса на проверка.

Допълнителни документи за проверка

Ако това бъде поискано от нашия екип, ще трябва да качите документите във Вашия SumUp профил за извършване на проверка.

  • Идентификация - напр. страницата със снимка от паспорта Ви, вкл. подписа Ви, или двете страни на свидетелството Ви за управление на МПС

  • Свидетелство за домашен адрес - напр., сметка за комунални услуги, банково извлечение или договор за наем с дата от последните 6 месеца

Всички документи трябва да бъдат ясно видими, валидни и да носят името и снимка на собственика на профила, регистриран в SumUp.

Допълнителни документи

На по-късен етап може да се нуждаем и от допълнителни документи. Например доказателства за стопанска дейност като фактури, визитни картички, уебсайт на фирмата и др.