Преди свързване

Потвърдете, че устройството е съвместимо, уверете се, че терминалът или мобилното устройство са заредени и SumUp приложението е актуализирано.

Рестартиране на Bluetooth на Air

Ако устройство ви е съвместимо и Air е зареден, но все още не можете да се свържете, опитайте да рестартирате връзката си.

  1. Изключете Bluetooth на телефона или таблета си.

  2. Затворете SumUp приложението на вашето устройство.

  3. Уверете се, че терминалът не се зарежда в момента. След това задръжте бутона за вкл./изкл. на терминала за около 3 секунди, докато се изключи.

  4. Натиснете и задръжте отново бутона за вкл./изкл., докато видите „Release for BT“ на дисплея и чуете звуков сигнал. След това освободете бутона за вкл./изкл.

  5. Изчакайте втори звуков сигнал и след това свържете ръчно вашето устройство отново.

Все още няма връзка?

Устройството Ви може да е дефектно или да е блокирало. Научете какво да правите с повредени терминали.