Преди свързване

Проверете дали мобилното ви устройство е съвместимо, и се уверете, че терминалът и мобилното устройство са заредени и SumUp приложението е актуализирано.

Рестартиране на Bluetooth на вашия терминал

Ако устройство ви е съвместимо и терминалът е зареден, но все още не можете да се свържете, опитайте да рестартирате връзката си.

  1. Изключете Bluetooth на телефона или таблета си.

  2. Затворете SumUp приложението на вашето устройство.

  3. Уверете се, че терминалът не се зарежда в момента. След това задръжте бутона за вкл./изкл. на терминала за около 3 секунди, докато се изключи.

  4. Натиснете и задръжте отново бутона за вкл./изкл., докато видите „Release for BT“ на дисплея и чуете звуков сигнал. След това освободете бутона за вкл./изкл.

  5. Изчакайте втори звуков сигнал и след това свържете ръчно вашето устройство отново.

Допълнително отстраняване на неизправности

Ако все още не можете да се свържете чрез Bluetooth, опитайте да рестартирате както терминала, така и устройството, с което се опитвате да се свържете.

Ако се свързвате с телефон или таблет, можете също да опитате да изчистите кеша на вашето приложение за Bluetooth от настройките на вашия телефон или таблет.

Все още няма връзка?

Устройството Ви може да е дефектно или да е блокирало. Научете какво да правите с повредени терминали.