Преди свързване

Проверете дали мобилното ви устройство е съвместимо и се уверете, че терминалът и мобилното устройство са заредени, а приложението е актуализирано.

Рестартиране на Bluetooth на вашия терминал

Ако устройство ви е съвместимо и терминалът е зареден, но все още не можете да се свържете, опитайте да рестартирате връзката си.

  1. Изключете Bluetooth на телефона или таблета си.

  2. Затворете SumUp приложението на вашето устройство.

  3. Уверете се, че терминалът не се зарежда в момента. След това задръжте бутона за вкл./изкл. на терминала за около 3 секунди, докато се изключи.

  4. Натиснете и задръжте отново бутона за вкл./изкл., докато видите „Release for BT“ на дисплея и чуете звуков сигнал.

  5. Освободете бутона за вкл./изкл. Ще чуете втори звуков сигнал като потвърждение на рестартирането.

Повторно свързване на моето устройство

След като рестартирате вашия Bluetooth, опитайте да свържете отново вашето устройство.

Допълнително отстраняване на неизправности

Ако все още не можете да се свържете чрез Bluetooth, опитайте да рестартирате както терминала, така и устройството, с което се опитвате да се свържете.

Ако се свързвате с телефон или таблет, можете също да опитате да изчистите кеша на вашето приложение за Bluetooth от настройките на вашия телефон или таблет.

Все още няма връзка?

Устройството Ви може да е дефектно или да е блокирало. Научете какво да правите с повредени терминали.