Отворете шаблона CSV

След като изтеглите шаблона CSV за импортиране, отворете го в програма, която може да редактира файлове CSV, като Microsoft Excel или Google Sheets.

Как да използвам файлове CSV?

CSV се отнася до тип файл за събиране и форматиране на данни. Могат да се редактират чрез импортиране в Microsoft Excel или в Google Sheets.

Въведете данните на вашите артикули

Данните на артикула могат да се добавят в следните колони във файла CSV. Полетата с удебелен шрифт са задължителни. Файлът CSV е на английски, но можете да попълните повечето полета на всеки език.

 • Item name – името на вашия артикул, напр. риза

 • Variations – наименувайте и създавайте прости варианти на артикули, напр. малък, среден, голям

 • Option set 1, 2, 3, 4 – именувайте и създайте комплексни набори с варианти с многоизмерни варианти, напр. размер, цвят, материал

 • Option 1, 2, 3, 4 – ако създавате многоизмерни варианти, въведете конкретните опции за варианти. Те ще се комбинират автоматично, за да покажат пълния набор с опции, напр. (размер) малък, среден, голям; (цвят) червен, син, зелен; (материал) памук, кадифе, деним

 • Is variation visible (Yes/No) – за многоизмерни варианти, създадени с набори с опции, покажете вариантите, като напишете Yes или ги скрийте с No

Когато създавате варианти, добавете ги един ред под реда на оригиналния артикул.

 • Price – текущата цена на вашия артикул или вариант

 • On sale in Online Store? – задайте своя артикул като намален, като напишете Yes или въведете No, за да покажете, че това е нормалната цена на артикула

 • Regular price (before sale) – за артикули, маркирани като намалени, въведете тук оригиналната цена преди намалението, за да знаят потребителите колко спестяват.

 • Tax rate (%) – данъчната ставка, приложима за този артикул или вариант

Ако използвате варианти на артикул, въведете горната информация само в реда, съответстващ на вариантите, и оставете реда за артикул празен

 • Track inventory? - проследявайте нивата на наличност на артикул или вариант, като напишете Yes или изберете да не го правите с No

 • Quantity – първоначалното количество артикул или вариант на склад. Това поле е задължително, ако проследяването на асортимента е активирано

 • SKU - уникален номер за поддържане на стока за проследяване на отделни артикули или варианти

Ако използвате варианти на артикул, въведете горната информация само в реда, съответстващ на вариантите, и оставете реда за артикул празен.

 • Description – описание на артикула за използване с Онлайн магазин

 • Category – името на категорията на артикула, в която вашият артикул трябва да бъде записан

 • Display colour in POS checkout – цветен код как изглеждат артикулите при плащане. Изберете от следните опции, като напишете името на английски, както следва:

  "Light red" – Светлочервен
"Light red" – Тъмночервен
"Pink" – Розов
"Orange" – Оранжев
"Light red" – Светлозелен
"Light red" – Тъмнозелен
"Yellow" – Жълт
"Light red" – Светлосин
"Light red" – Тъмносин
"Purple" – Лилав
"Grey" – Сив
"Black" – Черен
 • Image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – добавете до 7 изображения, като включите URL за всяко изображение

Ако използвате варианти на артикул, въведете горната информация само в реда, съответстващ на вариантите, и оставете реда за артикул празен

 • Display item in Online Store? (Yes/No) – направете артикула достъпен във вашия Онлайн магазин, като напишете Yes или въведете No, за да го направите недостъпен за Онлайн магазина

 • SEO title (Online Store only) – заглавие на артикул, което ще се показва при търсения с Google и ще подобри откриваемостта на вашия артикул

 • SEO description (Online Store only) – описание на артикул, което ще се показва при търсения с Google и ще подобри откриваемостта на вашия артикул

Ако използвате варианти на артикул, въведете горната информация само в реда, съответстващ на вариантите, и оставете реда за артикул празен

След като направите редакциите си, не забравяйте да запазите файла във формат CSV. Ето как да запазвате файловете си като CSV за Microsoft Excel и Google Sheets.

Импортиране на моите артикули

След като завършите шаблона, можете да импортирате своите артикули със SumUp.