Таксата на транзакция се прилага за всички транзакции със SumUp чрез вашия SumUp профил независимо от схемата за картови плащания.

-Visa
-VPay
-Mastercard
-Maestro
-American Express
-ApplePay
-GooglePay
-Diner's Club
-Discover
-Union Pay
-Contactless

Международни карти

Възможно е също да приемате плащания от карти, издадени извън страната, в която упражнявате търговска дейност, при условие че картата има лого от изброените по-горе.

Такси при плащания в чужда валута

Ако клиентът извърши плащане с международна карта, той може да бъде таксуван от своята банка съгласно политиката на банката за конвертиране на валута.

Таксата се начислява само в случаите, когато валутата, в която е издадена картата, е различна от валутата в държавата, в която е регистрирана фирмата ви.

Например, ако клиентът има банкова сметка в Англия в британски лири, а фирмата ви е регистрирана в България, транзакцията ще бъде в български лева. Тъй като сметката на клиента е в британски лири, на клиента ще бъде начислена таксата за обмен на валута на неговата банка.

Важно:

Моля, имайте предвид, че може да отнеме 2-3 работни дни допълнително за обработване на плащания с American Express и международни карти.

Как да приемате картови плащания

Изберете модела на терминала, с който разполагате, за да разберете как да приемате картови плащания с него: SumUp 3G или SumUp Air.