Когато влезете в историята на продажбите си, ще можете да проверите състоянието на всичките си транзакции.

Как изглежда успешната транзакция?

Когато използвате SumUp за приемане на плащания, веднага ще получите потвърждение дали плащането е било успешно. И терминалът, и SumUp приложението ще показват успешна транзакция. 

Ето как ще изглежда успешната транзакция във Вашия SumUp профил или в SumUp приложението:

  1. Успешна транзакция

  2. Успешно плащане с карта по Вашата банкова сметка

  3. Успешно плащане с карта по Вашата SumUp карта

  4. Възстановена транзакция

Ако искате по-задълбочена информация относно транзакцията, просто натиснете върху самата транзакция и ще се отвори дигитална разписка.

Как се разпознава неуспешна транзакция?

Ако транзакцията се провали поради отхвърлена карта, изтичане на времето или поради неуспешна връзка с Bluetooth, терминалът и SumUp приложението ще Ви уведомят в реално време.

  1. Неуспешна транзакция

  2. За това плащане с карта беше повдигнато оспорване.

Важно:

За да гарантира най-високо ниво на сигурност, SumUp анулира всяка транзакция, която не е завършена в рамките на определен период от време (таймаут).