Качване на вашите документи

  1. Във вашия SumUp профил натиснете „Качване на документи“ в банера в горната част на екрана.

  2. Качете вашите документи в съответния раздел. Всеки документ трябва да е с големина под 10 MB, за да се качи успешно.

Ще прегледаме вашите документи и ще ви изпратим имейл с потвърждение, когато бъдат обработени. Това ще отнеме само няколко дни.

Не виждам банера

Банерът за качване на документ се появява, единствено когато трябва да се използва. Моля, качвайте документи, само ако това изрично е поискано от Вас.