Извършване на възстановяване

  1. Във вашия SumUp профил изберете „Продажби“ от лявата част на началния екран.

  2. Натиснете „Продажби“ и изберете транзакцията, която искате да възстановите, за да видите допълнителни подробности.

  3. Натиснете върху символа с кръгла стрелка в долния десен ъгъл на екрана, за да започнете възстановяване.

  4. Въведете сумата за възстановяване, за да осигурите или пълно, или непълно възстановяване, след което натиснете „Напред“.

  5. Завършете възстановяването, като въведете паролата си и натиснете „Потвърди“.

Плащанията трябва винаги да се възстановяват по картата, с която е извършено плащането, освен ако нямате изрично съгласие на картодържателя да възстановите сумата по друг начин.

Позволете на служителите също да извършват възстановявания, като промените правата на служителите.

Ограничени ли са във времето възстановяванията?

Технически ограничения на трети страни означава, че може да не е възможно да възстановите определени транзакции, които са извършени преди повече от 90 дни.

Възстановяване на суми след изплащане

Можете да възстановите плащания само ако имате достатъчен баланс от неизплатени изплащания, за да покриете сумата на възстановяването. С други думи, ако току-що сте получили изплащане, може да не е възможно да извършите възстановяване, докато не приемете още транзакции.

Нашата такса на транзакция се прилага само след като транзакцията e извършена. Плащанията, възстановени преди да бъдат изплатени, не се таксуват.

Как се извършват непълни възстановявания?

Непълните възстановявания са възможни за повечето транзакции. Те стават възможни само за транзакции с American Express най-малко един ден след извършване на плащането.