Възстановяване на транзакции със SumUp

Възстановяванията на транзакции със SumUp са бързи и лесни. Вижте следните инструкции, за да разберете как:

 1. Натиснете „Продажби“ в меню лентата в долната част на SumUp приложението.

 2. Намерете в историята на продажбите транзакцията, която желаете да възстановите.

 3. Натиснете върху трите точки в десния ъгъл на полето на транзакцията и изберете „Възстановяване на сумата“.

 4. Сега ще имате възможност да изберете между пълно и частично възстановяване на транзакцията с бутона в горната част на екрана. Възстановяването на транзакции ще бъде автоматично зададено за „Пълно“, така че пълните възстановявания могат да бъдат извършени, като просто натиснете „Напред“. Ако изплащате частично възстановяване, натиснете „Частично“, въведете сумата за възстановяване и натиснете „Напред“.

 5. Ще трябва да потвърдите с въвеждане на паролата си. Добавете я и след това натиснете „Възстановяване на сумата“, за да завършите процеса.

 1. В своя SumUp профил изберете раздел „Начало“ в лявата страна на екрана.

 2. Изберете „Продажби“

 3. Изберете транзакцията, която желаете да възстановите.

 4. Вдясно ще се появи информация за транзакцията, вкл. опция за възстановяване на сумата в долния десен ъгъл. Натиснете върху нея, за да отворите диалоговия прозорец за въстановяване.

 5. Тук ще имате възможност да извършите пълно или частично възстановяване, като въведете сумата за възстановяване.

 6. Необходимо е да потвърдите възстановяването на сумата с въвеждане на паролата си. След това просто натиснете бутона „Потвърждаване“, за да завършите процеса.

 1. Използвайте стрелките на терминала, за да стигнете до „История на продажбите“ и изберете със зелената отметка.

 2. Намерете и изберете транзакцията, която желаете да възстановите.

 3. Кликнете върху „Възстановяване на транзакция“.

 4. Изберете „Пълно възстановяване“ или „Частично възстановяване“.

 5. Въведете паролата си и потвърдете процеса.

Служителите по подразбиране нямат разрешение за възстановяване на суми. Независимо от това лесно можете да промените разрешенията за профилите на служителите и да активирате функцията за тях.

 1. Влезте в историята на продажбите си, като натиснете или плъзнете стрелката надолу в горната част на екрана и изберете „История на продажбите“.

 2. Изберете съответната транзакция.

 3. Натиснете „Транзакцията е успешна“, за да видите транзакцията и свързаните с нея опции.

 4. Натиснете върху „Възстановяване на транзакция“ в долната част на екрана.

 5. Въведете сумата за възстановяване и натиснете „Възстановяване“.

 6. Потвърдете възстановяването, като въведете паролата си за SumUp.

Ще се появи екран за потвърждение. Натиснете бутона със стрелка или „x" в горния ъгъл, за да се върнете към избраната транзакция.

Забележка:

Технически ограничения на трети страни означава, че може да не е възможно да възстановите определени транзакции, които са извършени преди повече от 90 дни.

Възстановяване на суми след изплащане

Възстановяването на плащания е възможно само ако имате достатъчен баланс от неизплатени изплащания, за да покриете сумата на възстановяването. С други думи, ако всичките Ви транзакции са изплатени, няма да можете да възстановите сумата докато не получите други плащания.

Моля, обърнете внимание, че след като транзакцията бъде изплатена, ще бъдете таксувани с таксата за транзакция, при положение че е осъществена транзакция.

Забележка:

Частично възстановяване на суми за транзакции с American Express е възможно от деня след плащането. Въпреки това в някои случаи това може да отнеме повече време.