Кога да заявите оспорване

Плащанията на място, известни като плащания с представяне на карта, могат да бъдат възстановени при следните обстоятелства:

  • Поръчаните от Вас стоки не отговарят на описанието на продавача, фалшиви са или не са доставени

  • Бяхте таксувани по погрешка или многократно като част от едно и също плащане

  • Бяхте таксувани, въпреки че плащането се показва като отхвърлено

Винаги първо се свързвайте с продавача

Оспорванията могат да бъдат дълги и често скъпи и без гаранция за успех. Винаги се опитвайте първо да разрешите спорове с първоначалния продавач.

Започнете процеса по оспорване

  1. Информирайте нашия отдел „Обслужване на клиенти“ за желанието си да оспорите плащане в рамките на 90 дни след извършването му. Ще ви изпратим формуляр за оспорване, който да попълните.

  2. Попълнете формуляра за оспорване и осигурете възможно повече доказателства, включващи съответните разписки, фактури или потвърждения по имейл.

След това ще отнесем случая ви към Mastercard. Разрешаването на случаи на оспорване може да отнеме до 45 дни, но ще ви информираме дали е успешно или не възможно най-скоро.

Какво се случва, ако не спечеля?

Ако имате сериозен аргумент, е възможно второ оспорване. То може да отнеме допълнителни 45 дни.