Поръчка на SumUp карта

  1. В SumUp профила си отворете раздел „SumUp карта“ от навигационния панел вляво.

  2. Натиснете върху „Поръчка на карта“

  3. Изберете своя адрес за доставка или добавете нов, след което натиснете върху „Потвърждаване и поръчка“.

Как ще получа картата си?

Вижте как ще бъде доставена SumUp картата Ви, вкл. за колко време и какво трябва да направите, ако се изгуби.