Изисквания за съвместимост

За да се свържете със SumUp Air, Вашето мобилно устройство трябва да има Bluetooth 4.0 и операционната му система трябва да е версия iOS 12 или по-нова.

В настройките на телефона проверете операционната система, която използва, и опциите за актуализиране. Междувременно следните линкове ще Ви помогнат да идентифицирате устройството си: