Актуализирайте вашата служебна информация

Изпратете ни имейл с документи, доказващи вида на вашата компания, и посочете причината за промяната. Може да се нуждаем от допълнителни доказателства, но ще потвърдим всички промени по имейл.

Можете да проверите текущите си данни във вашия SumUp профил, като натиснете върху менюто на профила в горния ъгъл и изберете „Данни на профила“, след което „Бизнес данни“.

Промяна на моите лични данни

Променете домашния си адрес и името на собственика на профила, като редактирате личните си данни.