Повече за оспорените плащания

Накратко, оспорените плащания се случват, когато клиентът или неговата банка оспорват транзакция и се опитват да възстановят сумата по нея.

Оспорването на плащания може да бъде относително сложен процес. Затова съставихме детайлно ръководство при оспорване на плащане и насоки как да се справите с различни видове искания за възстановяване на транзакции.

Оспорването на плащане включва краен срок за отговор, наложен от доставчика на плащания. Така че, ако искате да оспорите искане за възстановяване, е изключително важно да отговорите на всеки имейл, който Ви изпращаме в рамките на искания срок.

Забележка:

Доставчиците на плащания начисляват такса от 10 евро( 20 лв.), която не подлежи на възстановяване, така че винаги е най-добре да вземете предпазни мерки по време на онлайн плащания и да приемате плащания по безопасен начин, за да предотвратите оспорвания.

Искания за справка

Исканията за справка са основни искания за повече информация относно дадена транзакция.

Ще Ви уведомим за всички искания за справка, свързани с Вашия профил. Просто проверете изискванията за исканията за справка и ни изпратете информацията, а ние ще я предадем в банката на картодържателя.

При възможност, препоръчително е да се свържете директно с Вашия клиент, за да разрешите проблема, преди да бъде инициирано потенциално оспорване на плащането.

Съобщения за измама

Съобщенията за измама, известни още като известия за измама, са случаите, в които банката ни уведомява, че картата на клиент е докладвана като изгубена, открадната, фалшифицирана или използвана с измама. На този етап няма да се искат пари, но вероятността от оспорване е много голяма.

Ще Ви уведомим при постъпване на съобщение за измама. Ако съществува възможност да се свържете с клиента, би било полезно да го направите, за да разрешите проблема, без да е необходимо да се стига до оспорване.

Какъв е процесът на исканията за справка и съобщенията за измама

Блок-схема, показваща процеса на съобщенията за измама и исканията за справка:
1. Картодържателят поставя дадена транзакция под въпрос.
2. Банката на картодържателя изисква повече информация за транзакцията от търговеца.
3. Търговецът предоставя повече информация за транзакцията.
4. Ако не е предоставена информация или ако тя е незадоволителна, може да последва оспорване.