Повече за оспорените плащания

Накратко, оспорените плащания се случват, когато клиентът или неговата банка оспорват транзакция и се опитват да възстановят сумата по нея.

Оспорването на плащания може да бъде относително сложен процес. Затова съставихме детайлно ръководство при оспорване на плащане и насоки как да се справите с различни видове искания за възстановяване на транзакции.

Оспорването на плащане включва краен срок за отговор, наложен от доставчика на плащания. Така че, ако искате да оспорите искане за възстановяване, е изключително важно да отговорите на всеки имейл, който Ви изпращаме в рамките на искания срок.

Забележка:

Доставчиците на плащания начисляват такса от 10 евро( 20 лв.), която не подлежи на възстановяване, така че винаги е най-добре да вземете предпазни мерки по време на онлайн плащания и да приемате плащания по безопасен начин, за да предотвратите оспорвания.