Как се осъществяват NFC плащанията

Клиентите могат да извършват NFC плащания като поставят безконтактната си карта или онлайн портфейл (като Google Pay или Apple Pay*) върху горната част на терминала.

След картата или съвместимото устройство бъдат поставени върху терминала, ще чуете звуков сигнал и 4-те светодиода ще светнат, сигнализирайки за успешно прехвърляне.

Транзакциите до 100 лв. обикновено не трябва да бъдат оторизирани, но ако сумата е по-голяма, клиентът Ви ще трябва да одобри плащането чрез въвеждане на ПИН код. Това ограничение се определя от банката на картодържателя и варира в зависимост от банката или страната.

Картите, които предлагат опция за безконтактно плащане, се разпознават от това лого:

Какви са таксите за безконтактни транзакции?

Безконтактните плащания се обработват по същия начин като тези с чип или ПИН код. Затова се прилагат същите такси. Вижте нашето ръководство за ценообразуване и такси, където е поместен пълен списък на транзакционните разходи.

Имайте предвид, че в някои случаи NFC плащанията, извършени с дебитни карти, могат да бъдат обработвани като плащания с кредитни карти поради начина, по който се обработват.

________________

*Плащания с онлайн портфейл могат да се осъществят със SumUp терминал, само ако картата, свързана с портфейла, е съвместима с услугите ни. Можете да намерите списък на приеманите карти тук.