Забележка:

Ценообразуването и таксите могат да варират според промоционалните оферти. Ако търсите информация за актуалните оферти, разглеждайте нашия уебсайт.

Цена на хардуер

Air терминалът струва 79 лв. (без ДДС, с вкл. доставка).

Такси на транзакция

Нямате месечни такси или договорни задължения към SumUp. Начисляваме само малка процентна такса на базата на всяка транзакция. С други думи плащате, само когато обработване транзакции.

За всички наши терминали стандартната такса е:

  • Дебитна карта: 1,49%

  • Кредитна карта и безконтактно: 1,49%

Забележка: Тези такси могат да варират в различните държави, но за Вас ще Важат само таксите за държавата, в която е регистриран SumUp профилът Ви, дори ако използвате терминала си в чужбина.

Поради начина им на обработка, безконтактните плащания могат да се обработват като дебитни или кредитни плащания. Разгледайте нашето ръководство за безконтактни плащания за повече информация.

Полезна информация за таксите на SumUp

Таксите за транзакции на нашите карти винаги са фиксирани и покриват обменните такси и всички останали допълнителни разходи, така че ще бъдете таксувани единствено по горепосочените тарифи.

Плащате само за успешни транзакции, отказаните плащания не се таксуват. Също така не начисляваме такса за плащания в брой, регистрирани през нашето приложение или терминала.

Върху никоя от нашите такси за транзакции не се начислява ДДС.