Подайте сигнал за изгубено устройство

Свържете се с нашия отдел „Обслужване на клиенти“ възможно най-скоро, за да можем да блокираме вашия изгубен терминал и да предотвратим злоупотреба.

Подмяна на изгубени терминали

Запазете фактурата, за да я изпратите на вашия застраховател за възстановяване, след като поръчате резервен терминал от SumUp магазин.

Как са защитени вашите данни

Всички данни за транзакциите се криптират незабавно по време на процеса на плащане, което означава, че върху вашия терминал не се записват чувствителни данни. Част от основната информация може да бъде запазена на вашия телефон или таблет.

  • Код на търговеца

  • Името на фирмата/бизнеса и адреса

  • История на продажбите и място на продажбите

Нито една от тези подробности не представлява висок риск от измама и не е по-подробна, отколкото може да се намери на стандартна клиентска разписка.

Никога не споделяйте паролата си

Всички ваши данни са защитени с парола. Ако смятате, че паролата ви е била компрометирана, не забравяйте да смените паролата си незабавно.