Какво следва, ако терминалът бъде изгубен или откраднат

Ако SumUp терминалът ви бъде изгубен или откраднат, моля, съобщите за това възможно най-бързо на служителите ни от отдел „Обслужване на клиенти“. Така можем да блокираме терминала и да предотвратим евентуална измама или злоупотреба.

Поддържане безопасността на данните

Air терминалът незабавно криптира и изпраща цялата информация за картата, като гарантира, че по време на или след транзакцията на терминала не се запазват никакви чувствителни данни.

Освен това на нито едно мобилно устройство не се съхраняват чувствителни данни от картите. Това означава, че ако мобилният ви телефон или терминал бъдат изгубени или откраднати, данните ви ще останат защитени.

Екипът ни непрекъснато актуализира вътрешните ни системи, за да осигури подходящи нива на защита за вашите данни. Предприемаме всички необходими превантивни мерки, вкл. редовно тестване от квалифицирани вътрешни и външни екипи, за да запазим нашите системи и вашите данни възможно най-добре защитени.

Получаване на нов терминал

Нов терминал можете да поръчате от магазина на Вашия SumUp профил. След това можете да изпратите фактурата до застрахователната си компания.